Usluge

ARBORIKULTURA = SIGURNOST

Arborikultura je znanstvena i stručna disciplina o njezi stabala i ostalih drvenastih biljaka u krajoliku

Samu srž firme čine doktori znanosti, vrhunski stručnjaci na svojim područjima, aktivno uključeni u problematiku i popularizaciju Arborikulture koja se ubrzano i snažno razvija i u Republici Hrvatskoj

Procjena stanja stabala

Radimo procjenu zdravstvenog stanja, statike i rizika stabala:

  • VTA metodom
  • SIA metodom
  • TRAQ metodom

Prijedlog rušenja/orezivanja stabala

Savjetujemo u vezi rušenja ili orezivanja stabala koja su rizična, bolesna, ispod statičkog minimuma...

  • Prijedlog rušenja/orezivanja stabala koja ne zadovoljavaju statički minimum (SIA)
  • Prijedlog rušenja/orezivanja stabala lošeg vitaliteta, slabog zdravstvenog stanja
  • Prijedlog rušenja/orezivanja stabala velikog rizika

Prijedlog vrsta za sadnju

Pružamo konzultantske usluge u vezi zamjene postojećih stabala i li sadnju novih.

Digitalni katastar stabala (DKS)

Nakon snimanja podataka terenskom izmjerom, te nakon stručne procjene postojećih stabala, klijent na korištenje dobiva digitalni katastar stabala (DKS).
DKS je online GIS Cloud aplikacija sa svim potrebnim funkcionalnostima kao što su: prostorni pregled podataka o stablima i ostalim značajkama kao što su livade i živice, mogućnost ažuriranja podataka (rušenje, orezivanje, šišanje, košnja...), mogućnosti analitičkih pregleda podatka i izvještaja o katastru (broj srušenih stabala, broj stabala po vrstama, zauzete površine, dužine živica i sl.).