Usluge

ARBORIKULTURA = SIGURNOST

Arborikultura je znanstvena i stručna disciplina o njezi stabala i ostalih drvenastih biljaka u krajoliku

Disciplina koja dobiva sve veći značaj usljed povećane urbanizacije i smanjenja zelenih površina u gradskim sredinama, te se ubrzano i snažno razvija i u Republici Hrvatskoj

Procjena stanja stabala

Radimo procjenu zdravstvenog stanja, statike i rizika stabala:

  • VTA metodom
  • SIA metodom
  • TRAQ metodom

Prijedlog rušenja/orezivanja stabala

Savjetujemo u vezi rušenja ili orezivanja stabala koja su rizična, bolesna, ispod statičkog minimuma...

  • Prijedlog rušenja/orezivanja stabala koja ne zadovoljavaju statički minimum (SIA)
  • Prijedlog rušenja/orezivanja stabala lošeg vitaliteta, slabog zdravstvenog stanja
  • Prijedlog rušenja/orezivanja stabala velikog rizika

Prijedlog vrsta za sadnju i zamjenu

Pružamo konzultantske usluge u vezi zamjene postojećih stabala i li sadnju novih.

Digitalni katastar stabala

Izrada katastra stabala sa obilježbom i isporukom digitalnog katastra u vidu GIS aplikacije.