Arbofield GIS preglednik verzija 1.2.2019.650

Nekoliko riječi o Arbofield GIS pregledniku digitalnih katastara stabala (DKS)...

Digitalni katastar stabala

Digitalni katastar stabala (DKS ili zeleni katastar) daje prikaz stabala na određenom području, te se temelji na zdravstvenom pregledu po VTA metodi, te procjenom rizika temeljem SIA i TRAQ metode. Odnosi se na vremensko razdoblje sljedećih 4 godina. U tom vremenu trebalo bi provesti sve mjere, unijeti promjene u zeleni katastar (GIS podloga), te se preporuča novi zdravstveni pregled.

Prednost DKS-a je interaktivnost i jednostavna dostupnost - sa bilo kojeg uređaja od bilo gdje.
Osim što DKS preglednik pruža prostorni pregled zelenog katastra, korisnici također sami mogu uređivati svoje podatke o stablima i ostalim zelenim objektima (kao što su rušenje, orezivanje, košnja, šišanje...).

Preglednik je izrađen pomoću najnovijih tehnologija, te se konstantno unaprijeđuje.
Za sva pitanja u vezi preglednika obratite nam se s povjerenjem (kontakt ).

Vizualna procjena zdravstvenog stanja stabla (VTA)

Svako stablo pregledano je posebno, a fotografski su dokumentirana stabla koja se moraju rušiti. Gledani su detalji na pridanku, deblu ili u krošnji stabla.

Procjena statike pomoću Static Integrated Assessment (SIA)

SIA (Static Integrated Assesment, prema Wessoly i Erb 1998) metoda temelji se na znanstvenoj analizi statike nekoliko tisuća stabla u Europi. Ova metoda uzima u obzir sva tri elementa statike: teret (težina), formu (oblik krošnje) i materijal (vrsta drveća). Njome se procjenjuje osnovna sigurnost stabla, pri čemu se uspoređuje težina koja može djelovati na krošnju i snaga drveta debla i korijena. SIA metoda uračunava silu koja nastaje olujnim vjetrom do vrijednosti 8 po Beauforovoj ljestvici, kao i stanište na kojem stablo raste. Elementi statičkog trokuta jako se razlikuju od vrste do vrste drveća i pojedinog stabla, vezano uz habitus i dimenzije.

Upute za korištenje 3D GIS preglednika

Kako upravljati preglednikom mišem ili prstima na touch screenovima...

3D prikaz terena u Arbofield GIS pregledniku moguće je uključiti prekidačem sa oznakom na vrhu alatne trake, odmah pokraj odabira podloge!

UPRAVLJANJE MIŠEM I TIPKOVNICOM

Pomicanje pogleda
Lijevi klik + povlačenje (Left click + drag)
Zoom pogleda
Desni klik + povlačenje, ili kotačić miša (Right click + drag, or Mouse wheel scroll)
Rotacija pogleda
Srednji klik + povlačenje, ili CTRL + Lijevi/Desni klik + povlačenje (Middle click + drag, or CTRL + Left/Right click + drag)

UPRAVLJANJE PRSTIMA (za TOUCH SCREEN)

Pomicanje pogleda
Povlačenje jednim prstom (One finger drag)
Zoom pogleda
Uštipni sa dva prsta (Two finger pinch)
Naginjanje pogleda
Povlačenje sa dva prsta u istom smjeru (Two finger drag, same direction)
Rotacija pogleda
Povlačenje sa dva prsta u različitom smjeru (Two finger drag, opposite direction)

Tehnologija

Tehnologije korištene za razvoj Arbofield GIS preglednika...